Gblock Ghislenghien Français Gblock Ghislenghien Néerlandais Gblock Ghislenghien Anglais Gblock Ghislenghien Espagnol 

La porte de votre sécurité
De deur van uw veiligheid
The door of your security
La puerta de vuestra seguridad

Knopcilinder

Pas de clés du côté intérieur.

Voor inkomdeur, opening met sleutel aan de buitenkant en met een draaiknop aan de binnenkant.

De sleutel drijft de rotor ongeacht de stand van de knop. Dus, speciaal ontworpen voor inkomdeuren waar de gebruiker de neiging heeft om de sleutel te laten zitten in de cilinder in half-ingeschakelde stand.

Te vermijden op glazen deuren.