Gblock Ghislenghien Français Gblock Ghislenghien Néerlandais Gblock Ghislenghien Anglais Gblock Ghislenghien Espagnol 

La porte de votre sécurité
De deur van uw veiligheid
The door of your security
La puerta de vuestra seguridad

Ultimate protector

Protection totale du cylindre avec carter coulissant

Werkingsprincipe :

Cilinderbescherming beschikbaar voor de meeste sloten, vooral smalle sloten