Gblock Ghislenghien Français Gblock Ghislenghien Néerlandais Gblock Ghislenghien Anglais Gblock Ghislenghien Espagnol 

La porte de votre sécurité
De deur van uw veiligheid
The door of your security
La puerta de vuestra seguridad

Kijkraampje

Voir sans être vu.

Zien zonder gezien te worden.

Werkingsprincipe :

Het kijkraampje bestaat uit een buis met optische elementen om de visuele voorstelling aan de andere kant van de buis te vergroten. Deze verbeterde visualisering gebeurt slechts in één richting.