Gblock Ghislenghien Français Gblock Ghislenghien Néerlandais Gblock Ghislenghien Anglais Gblock Ghislenghien Espagnol 

La porte de votre sécurité
De deur van uw veiligheid
The door of your security
La puerta de vuestra seguridad

Fuego

Brandveiligheid 30'

De reeks Fuego is bijzonder geschikt voor glazen deuren en scheidingswanden die grote doorgangen opdelen in brandgangen. Fuego verhindert de brandverspreiding en een sterke warmte-uitstraling om bij brand de vlucht- en noodgangen vrij te houden.

De toekomstgerichte stalen profielbuizen van de reeks Fuego spelen in op de steeds strenger worden eisen van de moderne architectuur, met hun aan weerszijden vlakgemaakt oppervlak en de vele toepassingsmogelijkheden.

De profielen bestaan uit een doosvormig profiel (monocoque). Door een brandwerend materiaal te gebruiken als tussenlaag kan men in grote mate beletten dat de warmte zich verspreidt over het hele profiel. De gepatenteerde kleefcombinatie waarborgt de absolute stabiliteit van de elementen. De gummipakking is moeilijk ontvlambaar. Hij wordt in een dubbele laag op drie zijkanten aangelegd. Dankzij dit systeem kan men een hele reeks oplossingen in de praktijk omzetten.