Gblock Ghislenghien Français Gblock Ghislenghien Néerlandais Gblock Ghislenghien Anglais Gblock Ghislenghien Espagnol 

La porte de votre sécuritéDe deur van uw veiligheidThe door of your securityLa puerta de vuestra seguridad

Over G-Block

Sinds 1980 worden G-Block producten als referentie gebruikt door vele fabrikanten en installateurs van gepantserde metalen deuren.
Deze fabrikanten en installateurs bestrijken verschillende beroepen: fabrikanten van passieve veiligheidsuitrusting, sloten, cilinders, slotenmakers, glaszetters, timmerlieden, chassisinstallateurs, alarmsystemen, brandbeveiligingsapparatuur, enz.
De uitbreiding van de activiteiten van G-Block en de voortdurende exploitatie van nieuwe technologieën hebben ertoe geleid dat het zich in 1994 in de zone van Ghislenghien vestigde. Dankzij deze locatie kon het bedrijf zijn kwaliteit behouden en tegelijkertijd voldoen aan de normen en goedkeuringen op het gebied van brand-, inbraak- en kogelwerendheid, en intensief gebruik..... maar bovenal om te voldoen aan de eisen van zijn klanten die altijd op zoek zijn naar producten op maat.
Sindsdien is het productengamma verder uitgebreid, tesamen met de modernisering van het productieapparaat.
De producten worden getest in erkende en onafhankelijke professionele centra onder extremere omstandigheden dan diegene die zich zouden kunnen voordoen.
Tot op heden is G-Block voornamelijk gespecialiseerd in de productie van alle soorten metalen deuren op maat, en gepantserde deuren vertegenwoordigen het grootste deel van de omzet. G-Block is voortdurend op zoek naar manieren om zijn werkprocedures te verbeteren en naar zijn medewerkers te luisteren.
Wat G-Block van zijn medewerkers verwacht kan in enkele woorden worden samengevat:
- efficiëntie,
- opvolging van de dienst na verkoop
- en een perfecte samenwerking

Dankzij dit alles biedt G-Block u kwaliteitsproducten aan die zowel innovatief als competitief zijn.

Missie & Waarden van G-Block 

Definiëren
Het ontwikkelen van relaties tussen de klant, zijn adviseurs en de onderneming op basis van inzicht in de doelstellingen, de problemen en de belangen van elke partij.
De klant helpen om zijn behoeften zo goed mogelijk uit te drukken en te definiëren.
In dialoog gaan
Zo snel en volledig mogelijk op vragen, verzoeken en verzoeken van de klant reageren.
Plannen
Een werfplanning op punt stellen zodra de studie of het contract is afgesloten.
Zichzelf overtreffen
Verdergaan dan de eenvoudige eisen van zijn klanten en in het bijzonder in de oplossingen die tijdens de dienst na verkoop worden gegeven.
Voorstellen
Op zoek gaan naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding om aan de verwachtingen van de klant te voldoen met inachtneming van de technische regels.
Programmeren
Opstellen van een roadmap in samenwerking met klanten en plaatsingsdiensten om de implementatie-, de gebruiks- en de milieubeperkingen aan te pakken.
Aanpassen
Er regelmatig voor zorgen dat de eisen van de markt, de eisen van de klant en de reacties op problemen veroorzaakt door externe omstandisgheden op elkaar zijn afgestemd, zodat er zo snel mogelijk corrigerende maatregelen worden genomen.
Vermenselijken
Een personeelsbestand op nahouden dat aangepast is aan de ontplooing van de menselijke relaties op alle gebieden van onze activiteiten.
 

G-Block door de tijd heen

De in 1992 opgerichte naamloze vennootschap G-Block was aanvankelijk een import-export handelsonderneming gespecialiseerd in beveiligingsproducten.
Haar klanten zijn altijd al uitsluitend professionals geweest.
Om tegemoet te komen aan de behoeften van haar klanten die steeds meer op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten wilden, heeft G-Block in Ghislenghien een werkplaats voor metalen timmerwerk opgericht. Het heeft een omzet van ongeveer 2 miljoen euro.
Sectoraal gezien is G-Block actief in de productie van alle soorten op maat gemaakte draaideuren.....
Een deel van de productie van G-Block beantwoordt aan zeer specifieke of gepersonaliseerde verzoeken, die we op alle continenten vinden.
In de afgelopen jaren heeft G-Block zich gericht op bouwplaatsen die een hoge kwalificatie op verschillende gebieden en een zeer hoge mate van flexibiliteit vereisen.
Op basis van haar know how, ervaring en financiële middelen kan het bedrijf snel reageren op elke vraag op maat.
De duurzaamheid van het succes van het bedrijf is gebaseerd op een filosofie die G-Block in contact brengt met zijn klanten en de markt. Met meer dan 10 directe medewerkers op de site van Ghislenghien vertrouwt G-Block op meer dan 200 onderaannemers en onafhankelijke distributeurs.

Chronologisch in de tijd

Op 1 januari 1992 richtten Miguel Gonzalez en Santiago Gonzalez G-Block NV op.
In 1994 verhuisde G-Block naar Ghislenghien en begon zijn activiteit als fabrikant van metalen deuren.
Op 6 oktober 1995 werden de eerste tests uitgevoerd op de RF 30' deur, vlamdichtheid en stabiliteit groter dan 66', thermische isolatie 31'.
In mei 1996, het inbraakwerendheidscertificaat volgens de normen NF P 20 320 en NF P 23 306 werd verkregen.
Op 12 december 1996 verkreeg de heer Gonzalez een erkenning als installateur van brandwerende deuren.
In oktober 1997, eerste Benor-Atg-certificaat voor E-10 RF 30 deuren.
In maart 2000 heeft Bosec een inbraakwerendheidscertificaat volgens ENV 1627 afgegeven.
In februari en maart 2001 zijn de ballistische tests van FSG en Kalashnikov uitgevoerd.
In 2004 werden XA1-sleutelcilinders, beschermd tegen onrechtmatige duplicatie, uitsluitend op de Belgische markt gebracht.
In 2005 zijn de C-30 en C-60 campagnes van start gegaan, een nieuwe reeks brandwerende en als optie inbraakwerende deuren.
Op 25 oktober 2005, FB5 ballistische tests.
In januari 2006, certificering van de series I, C-30 en C-60, die voldoen aan de eisen van ENV 1627 klasse III.
In mei 2006, geluiddempingscertificaat - 42 db voor G-Block deuren.
In december 2006 werd het G-milieuprogramma ingevoerd.
2010, introductie van een nieuwe generatie "C5 Shroud"-cilinder en certificering van de energieprestaties volgens NBN B 62-002-norm: Uw = 1,563 W/m²K.
2012, energieprestatiecertificaat volgens NBN B 62-002 norm: Uw = 0,66 W/m²K.
Sinds 2013 kan ons volledige gamma deuren geproduceerd worden in roestvrij staal.
2014, deuren bedekt met decoratief vinyl.
G-Block ziet zijn productie in 2015 in alle kleuren van het RAL-palet, vindt zichzelf opnieuw uit met de series LC en C-30 LC en voldoet aan de ballistische eisen van FB6 en FB7.
Vanaf 2016 zoekt G-Block naar oplossingen voor een nieuwe serie deuren die voldoen aan de eisen van EI1 30 en 60 met extrapolatie naar EI 120 goedkeuringen.
Hetzelfde jaar, nieuwe generatie modulaire C6-cilinders en beschermde W-sleutels.
2017, energieprestatiecertificaat volgens NBN B 62-002 : Uw = 0,89 W/m²K.
Doelstelling 2018, intensievere samenwerking met andere deurfabrikanten, voor deuren op de bouwplaats, klasse II en EI1 60, implementatie van de nieuwe SE-serie "deur in een verfijnde structuur", voltooiing van de 4e versie van de website.
Perspectief 2019, implementatie van een applicatie voor directe order, G-Block biedt u kwaliteitsproducten die zowel innovatief als competitief zijn.