Gblock Ghislenghien Français Gblock Ghislenghien Néerlandais Gblock Ghislenghien Anglais Gblock Ghislenghien Espagnol 

La porte de votre sécuritéDe deur van uw veiligheidThe door of your securityLa puerta de vuestra seguridad

Buisvormige kaders

Ontdek de gamma van onse buisvormige kaders:

  • de gamma Presto, assortiment van niet geïsoleerde profielen voor de uitvoering van ramen en deuren.
  • de gamma Therm, assortiment regenbe- stendige geluiddem- pende profielen, met thermische isolatie.
  • en de gamma Fuego, profielen voor brandwerende ruimten. Ze beletten de warmte-uitstraling.

Buisvormige kaders