Gblock Ghislenghien Français Gblock Ghislenghien Néerlandais Gblock Ghislenghien Anglais Gblock Ghislenghien Espagnol 

La porte de votre sécurité
De deur van uw veiligheid
The door of your security
La puerta de vuestra seguridad

Opera Mod. Prima

Fail safe solenoid bolt

Voor meer informatie over de mogelijkheden van het slot Opera Prima www.opera-italy.com/inglese/solenoid_bolt_base.htm